Tip van Nico Arts: hogere WOZ waarde, mogelijk lagere rente!

Marion Niet gecategoriseerd

Tip van Nico Arts: hogere WOZ waarde, mogelijk lagere rente!

Zoals jullie weten zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren enorm gestegen. In een eerder bericht vertelden we al over het negatieve effect voor de starters c.q. kopers die financieel meer inspanningen moeten leveren om de gewenste woning te kunnen aankopen.

In dit bericht richten we ons tot de huiseigenaren, want een hogere woningwaarde uit zich ook in een hogere WOZ-waarde. Dit leidt ook tot een stijging van een kostenpost; de gemeentelijke belastingen.

Is de WOZ-waarde van je huis gestegen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een lagere hypotheekrente. Daarmee kan wellicht je maandelijkse hypotheeklast verlaagd worden.

Geldverstrekkers baseren de hoogte van de hypotheekrente deels op de verhouding tussen hypotheek en de woningwaarde.  De verhouding bepaalt de zogeheten risicoklasse. Hoe meer risico de geldverstrekker loopt, hoe hoger de rente. Je betaalt dan een renteopslag. De gedachte hierachter is dat bij een lagere hypotheek het risico voor de geldverstrekker kleiner is.

Heb je een hypotheek zonder nationale hypotheek garantie, mail ons dan op info@vdbr.nl de WOZ-beschikking 2022 die je recentelijk van de gemeente hebt ontvangen en wij gaan aan de slag om te kijken of je voor deze rentekorting in aanmerking kunt komen.

Deze oriëntatie is vrijblijvend en kosteloos, als we merken dat we in jouw situatie een rentekorting kunnen realiseren, rekenen wij voor het arrangeren van de risicoklasse verlaging een fee van €150,00.

Laat ons weten of we je van dienst kunnen zijn!