Dit moet je weten over de opkomende funderingsproblematiek

Marion Niet gecategoriseerd

Wat houdt de funderingsproblematiek in?

Problemen met de fundering van een huis kunnen verschillende oorzaken hebben. De komende jaren worden meer problemen verwacht vanwege klimaatverandering. We krijgen te maken met langere perioden van droogte. Hierdoor wordt het grondwaterpeil lager en krimpt de grond in.

Of dit gevolgen heeft voor de fundering van je huis, is afhankelijk van de manier waarop de fundering gemaakt is en van de ondergrond waarop je huis staat. Sommige huizen zijn gebouwd op houten heipalen. Normaal gesproken staan deze palen altijd onder water, maar omdat het grondwaterpeil zakt, komen de palen nu boven water. Hierdoor krijgen bacteriën en schimmels vrij spel en kunnen de palen gaan rotten.

Ook huizen met een ondiepe betonnen fundering op een minder stabiele grond, zoals veen of klei, lopen meer risico. Door de aanhoudende droogte krimpt de grond een beetje ineen. Als het daarna weer natter wordt, dan zet de grond uit. Door deze beweging vermindert de stabiliteit van de ondergrond en verschuift de fundering.

Het Landelijk Loket Funderingsproblematiek verzamelt meldingen over problemen. Op deze kaart zie je hoeveel meldingen er in jouw gemeente zijn gedaan.

Hoe herken je funderingsproblemen?

De problemen aan de fundering zijn op den duur ook zichtbaar boven de grond. Zo kan je huis verzakken of scheef gaan staan. Hierdoor kunnen ramen en deuren gaan klemmen. Aflopende of scheve vloeren kunnen ook een teken zijn van problemen aan de fundering. Daarnaast kunnen scheuren in de buitengevel of brede scheuren in de binnenmuren duiden op funderingsproblematiek.

Wat zijn de gevolgen voor het kopen van een huis?

Wil je een huis kopen in een gebied met relatief veel funderingsproblematiek, dan is het raadzaam om een onderzoek uit te laten voeren naar de staat van de fundering. Huiseigenaren hebben een meldplicht bij het verkopen van hun huis, maar zij zijn zelf ook niet altijd op de hoogte van de problemen. Daarnaast heb je als koper ook de plicht om onderzoek te doen.

In een bouwkundige keuring komen gevolgen van eventuele funderingsproblemen in veel gevallen wel aan het licht, maar dit onderzoek richt zich niet specifiek op de fundering. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.

Hoe kunnen de herstelwerkzaamheden aan de fundering gefinancierd worden?

De overheid is bezig met een pakket om woningeigenaren te helpen bij de financiering van herstelwerkzaamheden aan de fundering van een woning. Een klein aantal gemeenten biedt al een funderingslening aan, maar in veel gevallen draaien woningeigenaren zelf op voor de kosten. De financieringsmogelijkheden hangen dan af van je persoonlijke situatie. Woon je bijvoorbeeld al een tijd in je huis, dan kun je misschien de overwaarde benutten.

Meer weten?

Heb je vragen over het financieren van herstelwerkzaamheden aan de fundering of een andere verbouwing? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag met persoonlijk advies.