Overvloedige neerslag, wat moet je weten!

Marion Niet gecategoriseerd

Er valt momenteel veel neerslag in Nederland. Wij ontvangen daarover veel vragen daarom zetten wij de meest gestelde vragen op een rijtje en behandelen de volgende punten:

  1. Een lekkend dak
  • Kelder onder water
  • Raam stond open
  • Overstroming
  • Bereddingskosten
  • Schade melden

1. Er is sprake van een lekkend dak

Een lekkend dak is niet verzekerd. (Wij vergoeden niet de schade door neerslag aan een dak, dakgoot en/of een regenafvoerpijp niet zijnde hagelschade aan de buitenzijde van het woonhuis. Hieronder verstaan wij niet schade die door sneeuw- of wateraccumulatie op het dak ontstaat.)

Als het dak is hersteld, dan is er wel dekking voor de gevolgschade. Graag ontvangen wij foto’s van het lekkende dak (let op; achterstallig onderhoud is niet gedekt) de natte situatie, foto’s van de gedroogde situatie en offertes voor herstel.

Onder het dak verstaan wij de gehele dakconstructie, zijnde de dakbedekking, het dakbeschot, de dakisolatie en de dakbalken. Met dak bedoelen wij niet de eventuele beplanting, ook wel een groendak genoemd, dat op het dak van de woning aanwezig kan zijn.

2. De kelder loopt onder water

De kelder loopt onder, omdat de grondwaterstand hoog is of vocht dringt door de muur naar binnen. Hiervoor verlenen wij geen dekking: vochtdoorlating van schoorsteen, muren of vloeren is uitgesloten. Ook schade door grondwater is uitgesloten (behalve als dit door afvoerleidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties is binnengedrongen).

Neerslagschade die op een andere manier de kelder inloopt is wél verzekerd.

3. Het raam stond open

Wij vergoeden geen schade door neerslag (regen, hagel, sneeuw of smeltwater) die door openstaande deuren, ramen en luiken is binnengedrongen.

Let op; voor het herstel van deze schadesoorten nooit Herstel Direct inschakelen; zij pakken alleen het verzekerde werk op. Kan de verzekerde geen hersteller vinden voor de gevolgschade; bel ons dan even voor overleg.

4. Overstroming

Wij vergoeden schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.

5. Bereddingskosten

Wij vergoeden de kosten van redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen die worden getroffen om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade waarvoor de verzekering dekking biedt, af te wenden of te beperken. Onder de vergoeding van bereddingskosten bedoelen wij ook de vergoeding van schade aan zaken die bij het nemen van deze maatregelen worden ingezet.

6. Hoe schade melden?

Graag ontvangen wij duidelijke kleurenfoto’s van de oorzaak van de schade en van de gevolgschade. Is de lekkage verholpen, dan ontvangen wij graag foto’s van de gedroogde situatie met offertes voor het herstel al dan niet in eigen beheer.