Premieverlaging bij NH1816!

Marion Niet gecategoriseerd

GOED NIEUWS VOOR NH1816-KLANTEN: PREMIEVERLAGING!

 We hebben goed nieuws voor onze Nh1816-klanten. Het uitgangspunt voor Nh1816 is helder, het beste product en beste dienstverlening tegen de beste prijs in de markt. Samen met de financieel adviseur om de hoek.

 Vandaag informeren wij je graag dat Nh1816, als eerste en voorlopige enige, de premies van de schadeverzekeringen gaat verlagen per december 2021! Want ondanks het groeiend aantal schades door extreme weersomstandigheden en de toenemende verkeersbewegingen ziet Nh1816 voldoende aanleiding om de premies op een flink aantal producten te verlagen, waaronder de Casco autopremies tot maar liefst -15%.

 Nh1816 Verzekeringen heeft de afgelopen periode haar resultaten flink zien toenemen en als coöperatieve verzekeraar zonder externe aandeelhouders is er echter geen belang bij winstmaximalisatie. Zij hebben al jaren de laagste kosten per euro premie in de markt en door de lage kosten in combinatie met de goede resultaten was er de afgelopen jaren al geen aanleiding om de premie te verhogen. Waar andere verzekeraars kiezen voor extra korting op de instappremie voor alleen nieuwe klanten, kiezen wij voor een structurele verlaging van de premie voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Hiermee zijn we uniek in de markt.

 Wat betekent dit in de praktijk voor onze klanten?

De premieverlaging vindt plaats met ingang van de hoofdvervaldatum van het verzekeringspakket (deze datum staat op het polisblad) en betreft de volgende verzekeringen: 

  • Casco en Beperkt Casco motorrijtuigdekking: -15%
  • Opstalverzekering: -2%
  • Inboedelverzekering: -10%
  • Aansprakelijkheidsverzekering: -10%
  • Doorlopende reisverzekering: -10% 

Op totaal niveau resulteert dit in een mooie gemiddelde premieverlaging van bijna 5,0%!

Mochten jullie hier nog vragen over hebben, neem gerust contact met ons op! Meer informatie is ook te vinden op de website van NH1816: https://bit.ly/3DgLgEk