Tip van Nico: prijs jezelf niet uit de wedstrijd!

Marion Niet gecategoriseerd

Uit een recent onderzoek van Munt Hypotheken blijkt dat ongeveer 2/3 van de huurders in Nederland de overstap naar een koopwoning overweegt.
Van deze groep mensen zoekt slechts net één op de drie mensen contact met een financieel adviseur.


Daarmee trek ik dus de conclusie dat grofweg 2/3 van de groep huurders zoekend naar een koopwoning zichzelf op voorhand al buitenspel zet. Het klopt dat het bijzondere tijden zijn wat betreft de koopprijzen en de renteontwikkelingen , maar dat betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn.

In de praktijk merk ik dat er onder starters (ongeacht leeftijd) enkele misvattingen ten opzichte van dit onderwerp leven;

  • ”Wij kunnen die lasten niet betalen” .
    – Terwijl in de praktijk hypotheeklasten vaak relatief lager zijn dan huurlasten.

  • ”Ik kan die aanbetaling van 10% niet bij elkaar gespaard krijgen” .

– Veel mensen denken dat je bij het kopen van een woning standaard 10% van de koopsom aan eigen geld dient in te leggen en verwarren daarmee een waarborgsom en de kosten koper. De waarborgsom van 10% mag je storten door middel van een bankgarantie, deze mag meegefinancierd worden.

  • ”Ik heb (nog) geen vast contract”.

– Het is vanuit een geldverstrekker geen vereiste dat je vast in dienst bent. Ook met een tijdelijk contract waarbij de werkgever de intentie uitspreekt je vast in dienst te nemen mogen we je inkomen voor de volle 100% meenemen, vergelijkbaar met een vast contract.

Bij goed functioneren en een gezonde arbeidsrelatie willen werkgevers deze intentie nog wel eens op papier zetten, het is voor hen immers een intentie, geen verplichting.

Daarbij is kopen is niet beter óf slechter dan huren, maar mocht je je oriënteren op een dergelijke stap, laat je dan goed informeren.
Mensen lopen vaak de spreekkamer uit en spreken ze uit dat bijvoorbeeld de ”eigen bijdrage” aan geld bij aankoop ze meevalt en ze toch ”meer kunnen dan verwacht”.


Zet jezelf niet langer buitenspel, laat je vrijblijvend informeren door een financieel adviseur.
Wie weet is de volgende stap kleiner dan je denkt!